fbpx

Kienlong Bank

Hướng dẫn thanh toán bằng vnpay

Thanh toán trên ứng dụng KIENLONGBANK MOBILE BANKING

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long (KIENLONGBANK) khẳng định giá trị thương hiệu của mình thông qua việc đồng hành, sẽ chia trách nhiệm với cộng đồng và xã hội, với những địa phương Kienlongbank có trụ sở hoạt động.

Tải ngay Mobile Banking

Tin tức khác

NGUỒN GỐC MÃ QR

Với những vị khách hàng thân thiết của VNPAY-QR và chương trình Quét mã VNPAY-QR Trúng Xe Trúng Nhà, mã QR đã trở nên quen

Leave a Reply